Föreningen Ludvikabilder

Kök i smedsbostad
Interiör från kök på Hammarbacken, en bild som är bevarad av föreningen Ludvikabilder.

I början av 1960-talet bildades en förening som kallade sig Ludvikabilder. Idén var att samla in och fotografera av äldre foton på miljöer och människor från Ludviaktrakten. Det var en mycket bra idé tycker jag. En av de aktiva i föreningar var Henry Eriksson, av honom har jag lånat bland annat den här unika bilden från köket i nuvarande museibostaden på Hammarbacken. Det ger verkligen en extra dimension till museet med en bild från verkliga livet där, innan det blev museum. När föreningen Ludvikabilder startade var förutom Henry Eriksson även Nils-Göte Håkansson, Karl-Erik Nordström, Erik Söderqvist och Erik Örtlund med i arbetet. Dessa personer har utfört ett stort arbete med bilderna och idag tycker jag att man kan säga att det är guld värt. Alla bilder på ett ställe. Viken bra hjälp till alla som vill studera Ludvikas historia.

Hammarbacken och bruksområdet
Hammarbacken och delar av bruksområdet.
Kungen och brukspatron Roth
Brukspatron Roth och kung Gustav V.

Under årens lopp har föreningen Ludvikabilder försett böcker om Ludvika med bilder och producerat flera utställningar, den senaste 1997. Det börjar bli dags igen med en stor utställning ur Ludvikabilders samling. Visst vore det spännande. På Länsarkivet i Håksberg finn över 8 000 negativ arkiverade. Helt enkelt en guldgruva.

Kök i museibostaden Hammarbacken
Köket i museibostaden Hammarbacken, som det ser ut idag.

 

Annonser

Boktips

Tre läsvärda böcker
Tre böcker om Bergslagen.

Nya böcker om Bergslagen kommer med jämna och ojämna mellanrum. Ekomuseum Bergslagens kansli samlar på litteratur som berör museets område historiskt och geografiskt, men även Bergslagen i stort. Nyligen gav Jernkontoret ut boken ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering”. Där kan man läsa om att masugnen faktiskt inte är en tysk, utan en svensk uppfinning som har funnits i Sverige mer långt tillbaka i tiden än vad forskningen tidigare trott och att Norbergs Bergslag, som på medeltiden tillhörde Dalarna, industrialiserades väldigt tidigt. Intressant! Boken är skriven av professorer, arkeologer och forskare och en av dem är Ing-Marie Pettersson Jensen som tidigare arbetade med Nya Lapphyttan i Norberg och som disputerat i arkeologi med avhandlingen ”Norberg och järnet”.  Boken fördjupar kunskapen om Bergslagens betydelse för Sverige. Annorlunda men lika intressant att läsa är boken ”När det lura på bruket” utgiven av Bruksmusei Vänner i Fagersta. Boken är fylld av bilder och berättar om brukets och samhället Fagerstas historia i modern tid. Nutid blir ganska snabbt dåtid, det som för oss äldre känns nära är ljusår bort för en ungdom. ”Nyhammar, ett industrisamhälle i Grangärde” är skriven av Kjell Vadfors. Boken beskriver samhället Nyhammar som kom till omkring hyttan som uppfördes där under tidigt 1600-tal och som så småningom växte till med hammarsmedja och mekanisk verkstad och mycket liv och rörelse. För den industrihistoriskt intresserade och inte minst för den med rötter på trakten borde boken vara en guldgruva.

Köp böckerna:

Boken om Nyhammar köper man på Globe bokhandel i Ludvika.

När det Lura på bruket köps via Fagersta Bruksmusei Vänner Läs mer på: http://www.bruksmuseet.se

Järnet och Sveriges medeltida modernisering köper man via Jernkontoret.